Anton Edthofer

* 1883 Vienna, Austria-Hungary [now Austria] | † 1971